Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.10.13

Gweithred da

Yn dilyn damwain, tra’n beicio o Langadog i Frynaman ar y Mynydd Du cafodd Guto Evans gymorth gan Ambiwlans Awyr Cymru. Wedi cyfnod byr iawn yn Ysbyty Treforys penderfynodd Guto, gynt o Heol Betws ac yn saer gyda chwmni T.R.J., Betws, fynd ar daith noddedig, er budd yr elusen. Y bwriad filltiroedd mewn 24 awr - y beiciwr cyntaf i gyflawni yr hyn a elwir y “Merlin Ride” a hynny mewn diwrnod.
Ym mis Mehefin 2011 bu’n beicio 400 milltir o Dyddewi i Lowestoft a chodi £3,000 i’r elusen, a do, cyflawnodd y “Merlin Ride” a chodi cannoedd yn ychwanegol i Ambiwlans Awyr Cymru. Erbyn hyn, mae Anita, gwraig Guto, hefyd yn cadw cwmni iddo ar deithiau llai uchelgeisiol: tua 50 milltir. Dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt yn eu hymdreichion at achos mor deilwng
.

No comments:

Help / Cymorth