Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.12.13

Crwt o’r Betws yn ennill ei gap cyntaf i Gymru


Noson i’w chofio oedd hi i Rhodri Williams, mab i Alan a Launa o’r Betws pan enillodd ei gap cyntaf yn erbyn  Tonga nos Wener 22ain o Dachwedd. Wedi ei eni a’i fagi yn Waun Gron ond bellach wedi ymgartrefi yn Ffordd y Glowyr gyda’i bartner Jamie. Dechreuodd chwarae yn yr ysgol dan hyfforddiant  Mr Toni Williams a’i gefnogodd drwy’r blynyddoedd cynnar, cyn symud ymlaen i chwarae i dimau Ysgol Dyffryn Aman a Thîm Ieuenctid Rhydaman. Cafodd ei dalent ei adnabod a chyn bo hir roedd yn cynrychiolu timau dan 16, dan 18 a dan 20 Cymru. Yna, symudodd ymlaen i chwarae i dîm Llanymddyfri ac yna'r Scarlets cyn cyrraedd y brig i unrhyw chwaraewr rygbi sef cynrychiol ei wlad. Un peth doedd Rhodri  methu credu oedd y nifer a ddymunodd pob lwc iddo a dderbyniodd cyn y gêm a bod llond bws o gefnogwyr o’r Betws wedi teithio i Gaerdydd ar nos Wener i rannu ei lwyddiant. 
Yna wythnos yn ddiweddarach death Rhodri arno fel eilydd yn y gem rhwng Cymru ac Awstralia - Gobeithio mae’r capiau cyntaf o nifer fydd rhain.

No comments:

Help / Cymorth