Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

30.12.13

Stamp Nadolig

Llongyfarchiadau i Isabelle Duncan o Lanaman am dderbyn ei gwobr ar ôl ei llwyddiant mawr yn  nghystadleuaeth Dylunio Stamp Nadolig y Post Brenhinol. Derbyniodd y gystadleuaeth dros 240,000 o ddyluniadau gan blant ysgolion cynradd dros  Brydain.
Cafodd dyluniad Isabelle ei ddethol fel un o’r 12 ceisiadau terfynol yn y rhanbarth, ac felly yn un  i’r ynrychiolwyr o Gymru yn y gystadleuaeth.

No comments:

Help / Cymorth