Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.1.14

Diolchgarwch Capel Newydd

Yn ôl yr arfer bu plant ac aelodau Capel Newydd yn casglu pasta i’w danfon allan at anffodusion Rwmania, drwy law Val Newton. Mae Val yn wraig anhygoel, yn teithio droeon mewn cerbyd yn ystod y flwyddyn, I ddosbarthu nwyddau i’r tlawd yn Rwmania a Kosovo.
Mae hi hefyd yn derbyn rhoddion ar gyfer codi tai I deuluoedd anghenus yno, ac erbyn hyn, wedi llwyddo i ariannu dros gant ohonynt. Trosglwyddwyd swm anrhydeddus oddiwrth y capel hefyd ar gyfer y fenter yma.

No comments:

Help / Cymorth