Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

13.10.07

Cysylltwyr Lleol

Dyma restr o gysylltwyr Glo Mân:

Betws - Jean Huw Jones 01269 592837

Brynaman - Mair Thomas 01269 823472
. Rhiannydd Morgan 01269 822402

Cwmaman - Mair Wyn 01269 822145

Cwmgors/GCG - Mary Walters 01269 826518

Garnswllt - Ivy Hopkins 01269 594727

Llandybie - John Davies 01269 850529

Rhydaman - Olwen Richards 01269 592688
. Awen Harries 01269 593903

Tycroes - Elfryn Thomas 01269 593679

No comments:

Help / Cymorth