Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.1.08

DYDD SANTES DWYNWEN


Cofiwch am Ddydd Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain. Santes Dwynwen yw Nawdd Sant cariadon Cymru a Ionawr 25ain yw’r diwrnod pan mae cariadon Cymru yn anfon cardiau at ei gilydd. Dyma un fersiwn o’i hanes.
Merch y brenin Brychan, oedd yn teyrnasu yn ystod y 5ed ganrif, oedd Dwynwen ac roedd yn ferch hardd iawn, yn grefyddol ac yn bur. Syrthiodd gwr o’r enw Maelon mewn cariad â hi ac roedd am ei phriodi. Er y dywedir bod Dwynwen yn ei garu, gwrthododd ei briodi achos roedd am fod yn lleian. Cymerodd ddiod hud a’i harbedodd o sylw Maelon ac fe drodd ef yn ddarn o iâ. Roedd Dwynwen yn gwybod fod Maelon yn ei charu, a gweddiodd y byddai ef yn cael ei droi’n ôl yn fyw.
T r o d d Dwynwen yn lleian ac aeth i fyw ar ynys Llanddwyn.

No comments:

Help / Cymorth