Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.1.08

MENTER BRO DINEFWR


Cafwyd bore llawn hwyl Ddydd Sadwrn Tachwedd 24ain yn Neuadd Pensiynwyr Rhydaman pan gynhaliwyd Miri Nadolig y Fenter. Daeth Rosfa i ddiddanu’r plant gyda sioe hud a lledrith nadoligaidd, roedd Superted a Norman Preis yno i ymuno yn yr hwyl hefyd! Daeth nifer o gwmnïau lleol â stondin i hybu eu cynnyrch a bu staff y Fenter yn brysur yn paentio wynebau plant yr ardal!
Cafwyd ymweliad arbennig iawn gan Siôn Corn gyda phob plentyn yn derbyn anrheg. Bu’n fore llwyddiannus iawn gyda dros 150 o bobl wedi dod i fwynhau’r miri.

No comments:

Help / Cymorth