Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.2.08

Can i Gymru


Ydych chi eisiau dod gyda ni i weld Can i Gymru? Bydd Llew Davies, Menter Bro Dinefwr yn perfformio gyda’r band Eskimo, felly dewch yn eich llu i’w gefnogi!

Bydd bws yn gadael Rhydaman, nos Wener 29 Chwefror am 6.10 yh o Ysgol Dyffryn Aman. I sicrhau lle ar y bws, ffonia Sarah Jones, Menter Bro Dinefwr 01269 596622. Gweler poster wedi atodi am fwy o fanylion.

No comments:

Help / Cymorth