Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.1.08

GWASANAETH NADOLIG GELLIMANWYDD


Nos Sul 23 Rhagfyr, 2007 cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Ysgol Sul y Neuadd. Roedd y capel wedi ei addurno'n hardd gyda canhwyllau wedi'u tanio ar sil pob ffenest.

Cawsom olwg ar y Nadolig cyntaf drwy lygaid yr anifeiliaid a phethau eraill a wnaeth eu rhan yn geni Iesu Grist. Yn y gwasanaeth rhoed sylw i'r creaduriaid a'r seren ac yn arbennig i un pry copyn bach a wnaeth bopeth i wneud bywyd Iesu Grist yn esmwyth ar ol iddo gael ei eni.

Roedd Ieuenctid yr Ysgol Sul yn cymryd y rhannau arweiniol a'r plant llai yn adrodd hanes y seren a'r anifeiliaid. Bu'r ychen a'r asyn yn garedig iawn yn rhoi eu lle i'r baban Iesu, a rhoddodd y golomen fach blu a'r oen wlan i wneud y preseb yn fwy clud.

Yna cawsom olygfa ble roedd mam a merch yn addurno'r goeden gyda tinsel ac adroddwyd hanes y pry copyn bach yn safio bywyd Iesu drwy greu gwe ar draws geg yr ogof fel bod y milwyr ddim yn gallu gweld Mair a Joseff yn cuddio ynddi.

Diolch i bawb a gymrodd rhan a chafodd y gynulleidfa niferus wir fendith o fod yn bresennol.

No comments:

Help / Cymorth