Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.08

MENTER BRO DINEFWR

Sioe Stryd Gwyl Ddewi
Ar ddydd Sadwrn Mawrth 1af cynhaliwyd sioe stryd yn stryd y Cei, Rhydaman i ddathlu Gwyl Ddewi. Cafodd y diwrnod ei drefnu gan y Fenter, Cynllun Gweithredu Iaith Rhydaman a TWF. Daeth Jac y Do, Dawnswyr Penrhyd a disgyblion Ysgol Dyffryn Aman i ddiddanu’r gynulleidfa a braf oedd gweld gymaint o bobl wedi dod i gefnogi.
Twrnamaint Chwaraeon
Cynhaliwyd twrnamaint Criced Cyflym blynyddol y Fenter ar ddydd Mercher Mawrth 12fed yn neuadd Ysgol y Bedol, Garnant. Fe gymerodd chwech ysgol gynradd yn yr ardal rhan yn y twrnamaint sef Ysgol Iau Rhydaman, Saron, Brynaman, Blaenau, Llandybie a Ysgol y Bedol. Enillwyr blwyddyn 3 a 4 oedd Ysgol Brynaman a enillwyr blwyddyn 5 a 6.
Dyma luniau o’r timau buddugol:-
No comments:

Help / Cymorth