Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.7.08

LLWYDDIANT CLOCSIO


Bu nifer o blant a phobl ifanc o’r ardal yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghonwy eleni, ac fe gafodd lawer ohonynt lwyddiant. Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd!
Achlysur arbennig oedd llwyddiant Sara Mai a Steffan Rhys Davies, brawd a chwaer o Rydaman. Enillodd y ddau ohonynt y cystadlaethau unigol, Sara, sy’n 10 oed, ar y ddawns unigol i ferched, a hynny dan 15 oed, a Steffan, sy’n 11 oed, ar y ddawns unigol i fechgyn, a hynny dan 15 hefyd. Yn ogystal a hyn, gyda’i gilydd enillodd y ddau ar y ddawns stepio gymysg dan 12 oed. Nid yw hyn wedi digwydd erioed o’r blaen! Roedd Sara a Steffan hefyd yn aelodau o barti dawns buddugol yr Ysgol Gymraeg dan 12, ac o barti dawns buddugol Adran Penrhyd dan 12.
Llongyfarchiadau gwresog i’r ddau.
Mae’r ardal yn enwog am ei llwyddiant enfawr yn y byd dawnsio a chlocsio, a daeth hwn eleni eto, gyda llwyddiant Adran Penrhyd yn ennill y wobr gyntaf ar y ddawns dan 12 a’r ail wobr ar y gystadleuaeth stepio i grwp dan 25, a’r Ysgol Gymraeg yn ennill y wobr gyntaf ar y ddawns i ysgolion dan 12.

No comments:

Help / Cymorth