Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

30.7.08

Trawsblaniad aren


Llongyfarchiadau i Elinor Power sydd yn dathlu 25 o flynyddoedd ers iddi gael trawsblaniad aren oddiwrth ei mam- Ray Jones - ’nôl ym Mehefin 1983 a hithau ond yn dairblwydd oed.
Mae hyn yn ein hatgoffa pa mor bwysig yw bywyd - a gobeithio ei bod yn ein calonogi i gario y Cerdyn Cyfrannu Organau i helpu rhywun yn y dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth