Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.10.08

COAL HOUSE AT WAR

Daeth y newyddion ar radio Cymru fore Llun yr 8ed o Fedi fod teulu o’r Waun wedi ei dewis yn un o’r tri teulu, allan o 600 o geisiadau(!) i fod yn y gyfres newydd o ‘Coal House’ fydd yn cael ei ddarlledu ar BBC1 ym mis Hydref.Llongyfarchiadau i Mr Howell Griffith, y tad-cu, Mrs Rosemary Griffiths, y fam-gu, eu merch yng nghyfraith Mandy a’r plant Kieran a Callum. Mae Kieran yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Rhydaman, a Callum yn Ysgol Gynradd Gwauncaegurwen. Pob hwyl iddynt wrth ymateb i’r her

No comments:

Help / Cymorth