Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.10.08

David Morgan

Nôl yn yr haf gwobrwywyd David Morgan, mab Ivor ac Elaine Morgan Lôn-y-Felin am chwarter canrif o wasanaeth i’r heddlu.
David oedd yr unig un o Gymru i gael ei wobrwyo eleni gyda medal y Frenhines.
Dechreuodd ei yrfa gyda’r heddlu yn Caerlyr. Yna ar ôl chwech mlynedd daeth yn ôl i Aberystwyth fel swyddog cyswllt yn y gymuned ac hefyd swyddog cysylltiadau cyhoeddus.
Yn 1995 buodd yn gweithio gyda pobl ifan o dan ymddiredolaeth Tywysog Cymru yn Llanelli ble dderbyniodd wobr swyddog y flwyddyn.Mae David nawr yn gweithio ym mhencadlys heddlu Dyfed Powys yng Nghaerfyrddin yn hyfforddi cenhedlaeth newydd o blismyn

No comments:

Help / Cymorth