Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.10.08

LLYWYDD PRESBYTERIAID


Cafodd nifer o aelodau Capel Newydd y fraint o fod yn bresennol mewn cyfarfod a gynhaliwyd yng Ngholeg Llanbed ar ddechrau mis medi, pan sefydlwyd y Parchg D. Haydn Thomas yn Lywydd. Un o feibion y Capel newydd yw Haydn, lle mae ei frawd, Eirwyn, yn dal yn aelod ac yn un o’r is-organyddion. Mae chwaer iddynt, Anita, yn byw yn Aberhonddu. Bu Haydn yn weinidog yn ardal Pumsaint, Tyddewi a Salem Treganna, a cam gyfnod, yn gyfarwyddwr Cymru dros yr henoed. Dymunwn pob bendith iddo yn ystod y flwyddyn sydd o’i flaen ac hefyd i’w gymar ffyddlon, Doreen. Meant yn dal i fyw yn ardal Caerdydd.

No comments:

Help / Cymorth