Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.11.08

DIOLCHGARWCH GARNSWLLT

Ar fore Sul 5ed o Hydref bu yr Ysgol Sul a gofal am y Cwrdd Diolchgarwch. Roedd y plant wrth eu bodd yn dod a ffrwythau a llysiau ac yn cymeryd rhan. Bendithiwyd y rhoddion gan Ivy. Diolchodd i bawb a bu yn addurno’r capel. Yna ar y Nos Lun fe fu y Parchg Mary Davies, Llandeilo yn gwasanaethu. Mae’r Parchg Mary Davies yn weinidog ar Gapeli Llandeilo a’r cylch, mae hefyd yn Lywydd y Cwrdd Senana. Bu rhai o aelodau’r Ysgol Sul yn dosbarthu’r ffrwythau i hen oed y pentre, Ysbyty Dyffryn Aman a Cartref Annwylfan.

No comments:

Help / Cymorth