Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.11.08

MENTER BRO DINEFWR


Cafwyd noson ddifyr yng Nghanolfan G y munedol Brynaman ar 9 Medi 2008 pan gynhaliwyd noson agored gan y Fenter. Braf oedd gweld dros 40 yn bresennol. Cafwyd anerchiadau hynod ddiddorol gan Alun Wyn Bevan, un o feibion enwog y cwm a Dilwyn Jones o Fwrdd yr Iaith Gymraeg a chyflwynwyd Adolygiad Blynyddol y Fenter am 2006/2007 i’r gynulleidfa. Braf fel Menter oedd cael cefnogi’r adeilad ar ei newydd wedd a hoffem ddymuno pob lwc i’r ganolfan yn y dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth