Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

13.12.08

Medal Gee

Aeth bws o Noddfa, Garnswllt i Alltwen, Pontardawe ar ddydd Mercher 4ydd o Dachwedd, i weld y brawd Edgar Jones yn cael ei anrhydeddu am y gwaith Capel, Ysgol Sul ac yn gyn-arweinydd côr y plant a’r oedolion am dros 40 o flynyddoedd. Roedd hefyd wedi bod yn arweinydd corau meibion. Mae yna nifer o bobl wedi bod yn lwcus iawn o gael hyfforddiant dysgu canu gyda Edgar. Mae’n mynychu Ysgol Sul ac
oedfaon Noddfa yn gyson, ond nid yw’n hwylus iawn ar hyn o bryd, gobeithiwn fydd ei iechyd yn well. Edgar fydd Arolygwr yr Ysgol Sul flwyddyn nesaf.

No comments:

Help / Cymorth