Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.1.09

Côr Meibion Llandybie a Chôr Merched Tybie

Gwenodd yr haul yn ystod Ffair Aeaf A b e rg l a s n ey. Oherwydd hyn, er gwaetha’r oerfel, roedd yn ddigon braf i gorau Llandybie ganu yn yr awyr agored. Daeth tyrfa sylweddol i ymweld â’r ffair ac yn gefndir i’r holl weithgareddau fe ganodd y ddau gôr amrywiaeth o garolau i ddifyrru’r ymwelwyr. Mawr oedd canmoliaeth y dorf a’u gwerthfawrogiad wrth iddynt grwydro o amgylch y gerddi yn swn y carolau hyfryd gan werthfawrogi ar yr un pryd tirlun godidog Dyffryn Tywi.

No comments:

Help / Cymorth