Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.1.09

Dathlu 90 oed

Llongyfarchiadau i Mrs Sarah French ar ddathlu ei phenblwydd yn 90oed. Yn y llun mae Mr Wynallt Richards yn cyflwyno cloc i Mrs French ar ran aelodau Gerazim. Cyflwynwyd y cloc iddi ar gyrraedd ei phenblwydd yn 90 oed ac hefyd am ei ffyddlondeb i Capel Gerazim. Cafodd Mrs French ei bedyddio yn y bedydd agored yn 1937. Mae wedi mynychu Gerazim am 71 o flynyddoedd, pryd hynny yn cerdded nôl ac ymlaen dair gwaith yr wythnos, hefyd mae wedi mynd i
Noddfa am dros 54 o flynyddoedd.

No comments:

Help / Cymorth