Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.1.09Yn ystod mis Ionawr caiff dwy eitem eu darlledu ar raglen ddyddiol Wedi 3 a recordiwyd pan fu’r Parchg Felix Aubel sy’n arbenigwr ar hen greirie yn ymweld â’r Undeb. Cafwyd noson hwylus yn Aelwyd Amanw a chafodd ambell un sioc o ddarganfod pris ambell hen beth sy’n drysor iddyn nhw. Ar y llaw arall mae gwerth rhai nwydde, er enghraifft pres, wedi disgyn yn ddifrifol. Diolch i Felix am noson ddifyr.

No comments:

Help / Cymorth