Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.1.09

Y Parchg Gwynfor Phillips -Dathlu 90 oedLlongyfarchwn y Parchg Gwynfor Phillips ar ei benblwydd yn 90 oed yn ddiweddar. Bu Mr Phillips yn weinidog ar Eglwys Bethesda o 1972 hyd 1984 ac y mae ef a’i briod yn parhau yn aelodau ffyddlon yn yr eglwys. Dymunwn yn dda iddynt ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn.

No comments:

Help / Cymorth