Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.1.09

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Ym mis Tachwedd Mr Gareth Hopkins Craigcefnparc oedd ein gfir gwadd, a chroesawyd ef yn gynnes atom gan ein Llywydd Mrs Rita Morgan. Cafwyd sgwrs ddyrys a dehongliadol ganddo ar Olwg a’r ystod o wahanol fathau o weld. Ar ddiwedd y noson diolchwyd iddo gan ein Llywydd.
Diolch i aelodau o gangen Y Gwter Fawr am y gwahoddiad i ymuno â nhw ar y daith i Sain Ffagan yn yr hwyr unwaith eto. Cawsom noson hwylus iawn, a’r tywydd wedi dal yn sych.
Yng nghyfarfod ola’ 2008 yn ôl ein harfer cafwyd gwasanaeth i ddathlu’r Nadolig. Y Llywydd sydd yn trefnu’r noson a’r aelodau yn darllen a chanu. Diolch i Rita am wneud y trefniadau. Yna cawsom gyfle i gymdeithasu a bwyta ychydig o’r danteithion mewn awyrgylch hyfryd a chartrefol. Diolchodd Rita i bawb am eu parodrwydd i gymryd rhan.

No comments:

Help / Cymorth