Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.1.09

MIRI NADOLIG

Daeth Siôn Corn unwaith eto eleni i weld plant bach Dyffryn Aman mewn Miri Nadolig arbennig.Cynhaliwyd y bore o hwyl i'r teulu ar 29 Tachwedd yn Neuadd Pensiynwyr, Rhydaman ac
fe ddaeth llu o blant a'u teuluoedd ynghyd i fwynhau bore o hwyl yng nghwmni Rosfa y consuriwr ac wrth gwrs i weld y dyn pwysig eu hunan Siôn Corn!
Yn ogystal â’r sioe ac ymweliad gan Siôn Corn roedd yna amrywiaeth o stondinau ar gael a threfnodd y fenter amryw o weithgareddau ar gyfer y plant yn ystod y bore yn cynnwys cornel golff, paentio wynebau a thwba lwcus. Diolch i bawb a gefnogodd y bore hwylus yma a braf yw gweld y digwyddiad yn tyfu’n flynyddol. Edrychwn ymlaen nawr at drefnu Miri’r Nadolig 2009!

No comments:

Help / Cymorth