Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.1.09

Organyddion yn dathlu

Mae Mrs Gloria Lloyd yn dathlu 25 mlynedd fel organydd Capel Gellimanwydd eleni, ac mae Mr Cyril Wilkins yn dathlu 35 mlynedd fel is-organydd.
Hoffai holl aelodau Gellimanwydd ddiolch i’r ddau ohonynt am yr holl wasanaeth maent wedi ei roi i’r eglwys.
Mae eu hymroddiad i’r holl weithgareddau yn enfawr, o’r gwasanethau wythnosol, y Suliau Diolchgarwch, a’r Nadolig - pryd yn aml bydd mwy nag un côr yn canu - i’r cyrddau teuluol a’r Gymanfa Undebol. Mawr yw ein diolch i’r ddau. Rydym yn hynod ffodus o gael dau mor dalentog a pharod eu cymwynas.
Cyflwynwyd rhodd i’r ddau gan aelodau’r eglwys, yn ystod Gwasanaeth Nadolig Plant ac Ieuenctid yr Ysgol Sul, yn arwydd o’r diolch am eu gwasanaeth clodwiw.


Testun dathlu yn wir.

No comments:

Help / Cymorth