Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.2.09

CYNGERDD CAROLAU'R WYL BBC CYMRU 2008

Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 13eg, bu llawer ohonom yn ddigon ffodus i fod yn bresennol yng Nghyngerdd Carolau BBC Cymru yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Aethom fel rhieni a ffrindiau Ysgol Gymraeg Rhydaman i’w gweld yn cymeryd rhan yn y gyngerdd a recordiwyd ar y dyddiad yma ac a ddarlledwyd ddwywaith ar “Radio
Wales”, noswyl a dydd Nadolig.
Dewiswyd corau o bedair ysgol yn Sir Gaerfyrddin – Ysgol Gymraeg Rhydaman, Ysgol Dewi Sant, Llanelli, Ysgol Teilo Sant, Llandeilo ac Ysgol Y Dderwen, Caerfyrddin ynghyd â thri chôr o Ysgolion Baglan, Creigiau a Machen. Hefyd, wedi clyweliadau ym
mhob un o’r ysgolion, dewiswyd Sara Mai Davies a Martha Angharad O’Neil o Ysgol Gymraeg, Rhydaman i ganu’r ddeuawd “Dawel Nos”. Roedd yn gyfraniad hyfryd a gwerthfawr i’r gyngerdd.
Roedd cynulleidfa o dros ddwy fil yn bresennol, ac fe gyflwynwyd rhaglen wir odidog gan Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, Ffanfferwyr y Gwarchodlu Cymreig a’r Côr
Ysgolion. Cafwyd unawdau a darlleniadau gan enwogion o fyd teledu a radio yng Nghymru – Lucy Owen, Gareth Lewis, Dafydd Du, William Rees, Garry Owen, yn cael eu cyflwyno gan Louise Elliot, gydag anerchiad effeithiol iawn gan Y Parchg Roy Jenkins. Roedd yn gyngerdd o’r safon uchaf, a braint oedd cael bod yn bresennol. Mae’r llun yn dangos Y Côr Ysgolion a maint yr achlysur. Llun Sara a Martha yw’r un bach. Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran
.

No comments:

Help / Cymorth