Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.2.09

GWION - YR OLIVER NEWYDD


Mae Glo Mân eisoes wedi cael cyfle i l o n g y f a r c h Gwion Jones o Landybie ar ei lwyddiant enfawr yn cael ei ddewis i chwarae rhan Oliver yn y sioe enwog yn y West End. Bu’r rhan fwyaf ohonom nôl yn yr Hydref yn gwylio’r rhaglen wythnosol “I’ll do anything” mewn edmygedd a gobaith. Ac yn wir, yn llawn haeddiannol, dewiswyd Gwion i fod yn un o’r tri Oliver!
Wel, erbyn hyn, mae’r sioe wedi agor, a Gwion yn barod wedi ymddangos mewn nifer fawr o berfformiadau. Mae ymateb cynulleidfaoedd ac adolygwyr wedi bod yn rhai da dros ben. Ces i’r fraint o weld y perfformiad yn y Theatre Royal, Drury Lane yn ddiweddar, ac mae’n sioe ragorol!
Roedd gweld enw Gwion ar y bwrdd poster yng nghyntedd y theatr, gydag enw’r enwog Rowan
Atkinson, yn dod â lwmp i’r gwddf! Meddyliwch, o Landybie i’r West End! Dyna daith a llwyddiant ysgubol!
Rydym i gyd wedi gweld gwahanol gynyrchiadau o’r sioe boblogaidd, mewn ffilm ac ar lwyfannau bach a mawr. Mae’r cynhyrchiad yma yn sefyll gyda’r goreuon. Mae’n fywiog ac yn fyrlymus, gyda phob agwedd o’r cynhyrchu, - dehongliadau’r prif gymeriadau, yr isgymeriadau, y gerddoriaeth, y coreograffi, y set drawiadol, i gyd yn gelfydd iawn. Ac yna, yn goron ar y cyfan oedd gweld Gwion, y seren leol (ac mi OEDD e’n seren hefyd!) yn chwarae rhan Oliver mor effeithiol, mor naturiol, mor dda. All neb o’r ardal weld y sioe heb deimlo’r balchder mwyaf yn ei berfformiad, yn ei lwyddiant mawr!
Llongyfarchiadau gwresog i ti, Gwion!!

No comments:

Help / Cymorth