Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.2.09

BLWYDDYN YN FFRAINC


Hyfryd oedd gweld a chyfarfod â nifer o blant y pentref a oedd wedi dychwelyd i Landybie i ddathlu’r Nadolig a’r flwyddyn newydd, - gyda rhai wedi dod hyd yn oed o Awstralia!
Dychwelodd Sara Jones, sef merch Timothy ac Anne Jones, ac wyres Doug a Iona “Y Royal Oak” a Gwyneth Jones, o heulwen Môr y Canoldir! Cynddisgybl Ysgol Gynradd Llandybie ac Ysgol Tregib, Llandeilo, ydyw Sarah ac mae’n dilyn cwrs Busnes Rhyngwladol a Rheoli ym Mhrifysgol Aston, Birmingham. Fel rhan o’r cwrs roedd rhaid treulio blwyddyn yn Ffrainc. Ble gwell nag Antibes, ger Cannes ar y French Riviera?
Mae wedi bod yn Ffrainc ers mis Awst 2008, ac mae’r rhan yma o’r cwrs pedair blynedd yn dod i ben ym mis Awst 2009. Gweithio i gwmni o’r enw Amadeus mae Sarah, cwmni byd-eang sy’n arbenigo yn y busnes teithio,yn arbennig gyda chwmniau awyr ac asiantau teithio. Ar ôl gorffen y cwrs bydd Sarah yn gweithio yn y byd marchnata a gwerthiant.
Mae Antibes, lle mae Sarah yn gweithio, yn un o drefi nodweddiadol ecscliwsif Riviera Ffrainc, gyda harbwr yn llawn llongau drudfawr. Daw miloedd o dwristiaid drwy gydol y flwyddyn i Antibes i fwynhau’r tywydd, y prydfrethwch a’r ffordd o fyw. Gofynnais i Sarah beth oedd hi’n ei fwynhau fwyaf, a’i hateb oedd y diwylliant “laid-back” – gweithio’n galed, ond hefyd mwynhau bywyd hamddenol ar ôl gwaith, - y traethau
godidog yn yr haf a sgïo yn Yr Alpau gerllaw yn y gaeaf. Mae bwyd y môr a’r “baguettes” ffres bob dydd yn rhywbeth arall!
Gofynnais i Sarah beth oedd hi’n gweld ei eisiau fwyaf a dywedodd ei bod yn gweld eisiau’r teulu, yn enwedig coginio’i mam, Pobol y Cwm, Molly’r ci, a siarad Cymraeg. Mae wedi gwneud ffrindiau da, ac mae’r Ffrangeg yn gwella’n araf deg.Wel, diolch i Sarah am ateb y cwestiynau, dymunwn bob lwc iddi yn y dyfodol, ac edrychwn ymlaen i’w gweld hi unwaith eto ’nôl yn y pentref

No comments:

Help / Cymorth