Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.2.09

PLYGAIN CAPEL NEWYDD


Yn ôl yr arfer cynhaliwyd y gwasanaeth Plygain am 7 o’r gloch ar fore’r Nadolig. Roedd yno naws ryngwladol eleni wrth groesawu Menna a’i theulu o Ganada, Mallt o’r Amerig a Richard ac Anna o Lundain. Cafwyd oedfa fendithiol o dan arweiniad y Parchg Morgan Llewelyn Jones, a chymerwyd rhan
gan Menna, Mallt, Richard, Huw, Delyth, Gerallt a Carwyn.


No comments:

Help / Cymorth