Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.2.09

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Yng nghyfarfod cynta’r flwyddyn nos Lun Ionawr 19eg, dymunwyd blwyddyn newydd dda i bawb gan ein Llywydd Mrs Rita Morgan. Llongyfarchodd Mrs Sal Samuel ar ennill llyfr, y wobr am ddatrys posau yn rhifyn y Gaeaf o’r Wawr. Hefyd llongyfarchodd Mrs Mary Jones ar ddod yn fam-gu. Pleser iddi oedd croesawu ein siaradwraig wadd atom unwaith eto sef Mrs Ann Walters o Frynaman. Fy nheulu ac anifeiliaid eraill oedd ei phwnc, ac fel roeddem yn gobeithio a disgwyl, cawsom noson o atgofion a chwerthin. Fel dwedodd mae mor bwysig i gael synnwyr o ddigrifwch, a chwerthin yn dda i’r corff. Mae ganddi ddawn gynhenid i weld yr ochr ddoniol a chof da i gofio helyntion ei theulu. Diolchwyd yn gynnes iddi gan ein Llywydd

No comments:

Help / Cymorth