Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.2.09

TRENAU YN OL YN Y CWM


Golygfa ddieithr erbyn hyn, ond un a arferau fod yn gyfarwydd i bentrefwyr y Waun oedd ar y sgwậr ddydd Gwener 16eg o Ionawr am hanner dydd. Daeth injin yn tynnu 25 o dryciau gwag lan o’r Cwm ar eu ffordd i waith glo brig East Pit i gasglu glo i fynd i’r Onllwyn, (truenu i’r ‘washery’ lleol gael ei gwaredu). Mae’n debyg y bydd hanner y glo yn cael ei gario ar y rheilffordd, 2 dren yr wythnos ar hyn o bryd. Gobaith Cymdeithas Rheiffordd Dyffryn Aman yw bydd yn bosib i redeg trenau i deithwyr yn y dyfodol. Lleisiwyd gofid am ddiogelwch ar y sgwậr gan nad yw’r clwydi wedi cael eu hail osod, na’r goleuadau yn gweithio, dau bar o ddynion yn dal rhyw raff ậ ‘Stop’ yn unig oedd yno. Syndod oedd hyn o wybod am reolau llym iechyd a diogelwch.

No comments:

Help / Cymorth