Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.2.09

Cwrs Coginio Menter Bro Dinefwr

Dros y misoedd diwethaf mae un o swyddogion prosiect Menter Bro Dinefwr wedi bod yn brysur iawn yn creu pecyn bwyd sydd yn gwrs chwe wythnos i blant ysgolion cynradd. Yn y pecyn yma fe fydd y plant yn dysgu sut i osod bwrdd ar gyfer gwledd ac yn dysgu amryw o dechnegau coginio, yn ogystal fe fydd negeseuon bwyta’n iach yn cael eu trosglwyddo trwy gydol y chwe wythnos. Nod y cwrs yw codi hyder plant er mwyn iddynt deimlo’n gyfforddus yn paratoi pryd o fwyd iachus i’w teulu. Ar ddiwedd y chwe wythnos fe fydd y plant yn coginio pryd o fwyd ac yn gwahodd rhiant neu warcheidwad mewn i’r ysgol i flasu'r bwyd.
Cynhaliwyd peilot o’r cwrs coginio yn Ysgol Parc y Rhun gyda phlant Blwyddyn 6 ffrwd Cymraeg yr ysgol cyn y Nadolig.
Roedd y Wledd Fawreddog ar ddiwedd y chwe wythnos yn llwyddiant ysgubol ac roedd y gwesteion wedi mwynhau eu bwyd yn fawr iawn. Y mae cyfres o gyrsiau wedi eu trefnu mewn ysgolion eraill yn yr ardal.

No comments:

Help / Cymorth