Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.3.09

BEDYDD

Cafwyd Oedfa Fedydd arbennig yn Ebeneser, Brynaman, ychydig cyn y Nadolig pan fedyddiwyd Millie Pallot, croten fach Natalie a Dave Pallot (sydd wedi ymgartrefu yn Heol Jolly yn Y Garnant). Mae Millie yn wyres i Alison (gynt o Frynaman) ac Alan Davies, Glanaman, a Jane a Ted Pallot o Rugby. Ei dwy hen famgu yw Mrs Myra Davies, Lôn Bryn Neuadd, Brynaman, a Mrs Beryl Davies o’r Betws. Gweinyddwyd y Bedydd gan Y Parchedig Alan John, Llangennech, ac roedd yn achlysur hapus iawn.

No comments:

Help / Cymorth