Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.3.09

CAPEL HERMON, BRYNAMAN

Cafwyd Oedfa Fedydd yn ddiweddar yn Hermon, Brynaman, , o dan ofal Y Parchedig Lyn Evans, Manordeilo, pan fedyddiwyd Harri, mab bach Carys a Robbie Knight. Fe gafodd sylw’r llu cyfeillion a ddaeth ynghyd yn Hermon. Merch Moira a Robert Bowen (gynt o Frynaman) a bellach o’r Garnant yw Carys, a mab Mr a Mrs Bob a Lynette Knight, yw Robbie. Mae Mrs Mair Morgan, Heol y Barri, yn hen famgu i Harri, a dymunwn wellhad buan iddi, a phob Bendith ar y plant a’u teulu.

No comments:

Help / Cymorth