Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.3.09

EBENESER, BRYNAMANBedyddiwyd Efa Haf, merch fach Meleri a Rhys Dafydd Williams, yng Nghapel Ebeneser, Brynaman, pan wasanaethwyd gan Y Parchedig Gerwyn Jones, Rhydaman. Mae Meleri’n ferch i Susan ac Eric Thomas, Heol Glynbeudy, ac yn wyres i Mr William Hopcyn. Tra’n llongyfarch y teulu ar yr achlysur hapus, rydym ni’n cydymdeimlo â William Hopcyn ar golli ei briod, Gwenni, ac yn dymuno iechyd gwell
iddo yn 2009.

No comments:

Help / Cymorth