Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.3.09

Dathlu Penblwydd DwbwlRoedd Ionawr 22 yn ddiwrnod hapus i ddau deulu o leiaf yn ardal Glo Mân, pan fu cyfnither a chefnder bach yn dathlu eu penblwydd yn flwydd oed, a hynny gyda’i gilydd. Ganwyd hwy yr un diwrnod, Millie Pallot am 10 y bore, a’i chefnder, Macs Elis Davies am 10 o’r gloch y noson honno. Dyna beth oedd trefnu da ar ran y rhieni, Natalie a Dave Pallot, Y Garnant, a Leah a Nic Davies, Penygroes. Llongyfarchiadau cynnes i’r teulu cyfan gan gynnwys hen dadcu a mamgu y ddau fach, Alison ac Alan Davies, Glanaman, Eilyr ac Adrian Davies, Penygroes, a Jane a Ted Pallot, Rugby.

No comments:

Help / Cymorth