Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.3.09

GWNEWCH Y PETHAU BYCHAIN - YSGOL Y GLYN


Dathlodd plant Ysgol y Glyn ddiwrnod arbennig ein nawddsant drwy fod yn rhan o nifer o weithgareddau Cymreig, eu naws. Cawsant gyfle i ganu caneuon, cystadlu yng nghystadleuaeth 'y genhinen fwyaf' a blasu pice' ar y maen. Cafwyd llawer o hwyl a sbri yn ystod y prynhawn wrth iddynt ddawnsio gwerin o dan arweiniad egniol a brwdfrydig Mr Eifion Price.

No comments:

Help / Cymorth