Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.3.09

CLWB ROTARI RHYDAMAN


Ar Nos Fercher,21 ain Ionawr; cynhaliodd y Clwb Rotari noson arbennig yng Nghanolfan Aman.Pwrpas y noson oedd dosbarthu yr elw a wnaed o redeg y Carnifal (neu y Dydd Mawr fel ei gelwir).
Dosbarthwyd dros £3,550 i chewch a`r hugain o elusennau a mudiadau gwirfoddol o fewn y cylch a gwelir eu cynrychiolwyr yn y llun.
Dymuniad y Clwb yw cefnogi rhai sydd yn rhoi o`u hamser prin i weithio gyda mudiadau fel rhain a phwrpas y noson oedd eu hanrhegu am eu hymdrechion
Yn flynyddol, hefyd, mae`r Clwb yn dewis un person fel Dinesydd Arbennig y Rotari a`r flwyddyn hon y person hwnnw oedd Mrs Jean Huw Jones y Betws.
Dewisiwyd Jean oherwydd ei gwaith diflino fel sylfaenydd lleol "Ymchwil Cancr Cymru" lle mae hi a`i chydweithwyr wedi codi tros £300,000 mewn deugain mlynedd. Mae`r mwyafrif yn gwybod mai hi yw Meistres y Gwisgoedd yn ein Eisteddfod Genedlaethol ac mae hi a`i gwr Huw yn gefnogol iawn i bopeth Cymraeg. Yr oedd y Clwb yn teimlo ei bod yn haeddianol iawn o`r penodiad.

No comments:

Help / Cymorth