Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.3.09

BRWYDR Y BANDIAU

cynhaliwyd rownd gyntaf cystadleuaeth Brwydr Y Bandiau Radio Cymru C2 yng Nghanolfan yr Aman, Rhydaman yn ddiweddar. Mae’r gystadleuaeth yma wedi bod yn fan cychwyn i nifer o fandiau mwyaf llwyddiannus y sin roc Gymraeg ac mae’n gyfle gwych i fandiau ifanc newydd gael sylw ac i ddod a’u caneuon gerbron y genedl. Bu 5 band yn cystadlu ar y noson, gan gynnwys 3 band o ardal Rhydaman a daeth dros gant o ieuenctid yr ardal i gefnogi’r noson, gan sicrhau cynulleidfa dda i’r bandiau ifanc. Barnwyd fod ‘NEVARO’, ‘JIBINCS’, a ‘SMASHING DIAMONDS’ yn haeddiannol i fynd drwyddo i’r rownd nesaf, er mae’n rhaid dweud fod y safon yn uchel iawn ar y noson, a’r ddau fand arall yn anlwcus iawn i beidio â mynd drwyddo. Dymunwn bob lwc i’r 3 band yn y rownd nesa ac rydym yn falch iawn i weld fod bandiau a cherddoriaeth Cymraeg yn cael gymaint o gefnogaeth gan bobl ifanc Rhydaman.

No comments:

Help / Cymorth