Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.3.09

EISTEDDFOD GARNSWLLT

Wrth edrych ar y newyddion a gweld wynebau fel Gari Owen ag eraill fel Meinir ag Eirian o Gwmann, Elsie Mainwaring Nicholas, Tom ag Idris Daniels, Graham Williams, Gladys Davies, Alun a'i chwaer Bethan Cairns, Enfys Jenkins, Edgar Jones, Ieuan Evans, Jennifer Evans Clark a nifer eraill a chofio iddynt oll ddechrau llwyfannu mewn eisteddfodau bach ar hyd a lled y wlad beth am ddod a'ch plant i gystadlu yn Eisteddfod Gamswllt?
Bu eisteddfod yng Nghapel Gerazim ers tua 1847 a hefyd eisteddfod ieuenctid yn Noddfa ar nos Wener ac eisteddfod agored drwy'r dydd Sadwrn.
Cynhaliwyd yr eisteddfod yn y Neuadd ers 1959/60.
Bu Gloria Lloyd yn cyfeilio ers dros 48 mlynedd heb golli ond un eisteddfod yn ystod y blynyddoedd a hynny o anhwylder.
Cynhelir yr eisteddfod eleni ar nos Wener, yr 8fed o Fai. Y beirniaid fydd Mair Wyn o Lanaman a Berian Lewis B.Mus., A.L.C.M.. Dip.Ed. o Gross Hands. Y gyfeilyddes fydd Gloria Lloyd B.A., L.R.A.M., A.R.C.M., L.T.C.L., Rhydaman. Y Llywydd fydd y Cynghorydd Audrey Jones, Betws.

No comments:

Help / Cymorth