Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.3.09

CYLCH CINIO TYBIE

Blin oeddem fel aelodau'r Cylch i glywed bod Ficer Pontarddulais, y Parchedig John Walters, yn methu a bod gyda ni yng nghyfarfod mis Ionawr oherwydd afiechyd. Dymunodd y Cadeirydd yn dda iddo ar ein rhan ac edrychwn ymlaen i'w glywed rhywbryd eto yn y dyfodol.
Llanwyd y bwlch gan ein haelod teyrngar Gethin Rees. Ar fyr rybudd cawsom gwis diddorol a doniol ganddo ac mae ein diolch yn fawr iddo.
Noson y gwragedd oedd hi i fod yn ein cyfarfod ar nos Sadwrn y 7fed o Chwefror yn y Clwb Golff a'r gwestai oedd Glan Davies, and yn anffodus bu rhaid gohirio'r cyfarfod oherwydd yr eira. Gobeithir y bydd modd ail-drefnu'r noson yn y dyfodol.
Gofalwch gysylltu a'r ysgrifennydd, Hywel Davies (01269 850748) neu un o'r swyddogion os am fanylion pellach am gyfarfodydd y Clwb.

No comments:

Help / Cymorth