Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.3.09

CADAIR EISTEDDFOD YSGOL DYFFRYN AMAN

Llongyfarchiadau i Nia Mair Jeffers, Tir y Dail, Rhydaman ar ddod yn fyddugol yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman 2009.
Mae Nia yn ddisgybl ym mlwyddyn 12 yn yr ysgol ac yn astudio Cymraeg, ymysg pynciau eraill.
Y testun ar gyfer y Gadair eleni oedd Ymson Carcharor. Dewisiodd Nia ysgrifennu am brofiad un o'r Iddewon yn y ffwrnesi nwy adeg yr Holocaust.
Yn y llun mae Mr Steve Perks, Pennaeth yr ysgol yn gwobrwyo Nia.


2 comments:

Ryan Morgan said...

I am so proud of my girl :)
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Anonymous said...

hi, new to the site, thanks.

Help / Cymorth