Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.4.09

CLWB HWYL HWYR – Y Banana Split Enfawr


Nos Wener 6ed Mawrth daeth cefnogwyr Masnach Deg i’r Arcade yn Rhydaman i fwyta Banana Split Masnach Deg Enfawr. Roedd aelodau Clwb Hwyl Hwyr, sef Clwb Cristnogol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3 i 6 sydd wedi ei drefnu gan Gapeli tref Rhydaman yno.

Ymgais i greu record byd o ran bwyta bananas Masnach Deg oedd hon. Y prif drefnwyr oedd aelodau Eglwys Efengylaidd Rhydaman gyda chefnogaeth Clybiau Ieuenctid Cristnogol y dref

Yn gyntaf roedd yn rhaid adeiladu'r banana split drwy dorri bananas, wedyn rhoi'r hufen ia ar eu pennau. Yna ychwanegu'r hufen ac yn olaf y saws mefus a siocled. Roedd y canlyniad yn gampwaith ac yn wir cadw at y term Banana Split Enfawr. Braf oedd gweld cymaint yno, yn blant, ieuenctid ac oedolion.

Roedd y gweithgaredd hwn wedi ei drefnu gan glybiau ieuenctid capeli ac eglwysi'r dref, ond yn agored i bawb. Roedd y banana split yn barod i'w bwyta am 6.00 a cafodd pawb hwyl arbennig yn llanw eu boliau. Pa well ffordd o godi ymwybyddiaeth Masnach Deg sy'n ceisio sicrhau bywoliaeth deilwng i gynhyrchwyr y trydydd byd, a chael hwyl arbennig yr un pryd. Yn y lluniau gwelir aelodau Clwb Hwyl Hwyr yn mwynhau’r achlysur.

No comments:

Help / Cymorth