Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.3.09

PRIODAS

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Nia Wyn Hopkins o Frynaman ac Aled Lyn Davies o Benygroes ar achlysur eu priodas yng Nghapel Carmel, Gwaun Cae Gurwen ar yr unfed ar hugain o Chwefror. Bu'r wledd yng ngwesty'r Plough. Rhosmaen. Mae Nia yn athrawes y Gymraeg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, ac Aled yn raglennydd cyfrifiadurol yn Athrofa Abertawe.

No comments:

Help / Cymorth