Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.3.09

NEUADD HODDINOTT

Testun balchder i aelodau Carmel ac i bentrefwyr y Waun oedd gweld a chlywed yr hanes am enwi'r neuadd newydd sy'n rhan o Ganolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd. Dyma gartref newydd i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.
Er y gwyddai y cyfansoddwr disglair a byd enwog Alun Hoddinott y byddai yn cael ei anrhydeddu yn y modd arbennig hwn, yn drist iawn, ni fu byw i fod yno, - bu farw y llynedd. Priodwyd Rhiannon Huws, merch y diweddar Barchedig a Mrs Llewelyn C. Huws cyn weinidog Carmel a Alun Hoddinott yng Ngharmel ym 1953.
Cynhaliwyd cyngerdd agoriadol gyda'r gerddorfa a Llyr Williams yn canu'r piano. Mae cyfleusterau gwych yn y neuadd, mae lle i'r gerddorfa gyfan a lle i'r côr, i ymarfer, recordio, a chynnal cyngherddau i hyd at 350 o bobol.
Mae Robert Samuel, ŵyr y diweddar Barchedig a Mrs Irfon Samuel, ail drwpedwr yr adran bres, yn hapus iawn gyda'r cartref newydd. Mae'r BBC wedi comisiynu gwaith celf trawiadol wrth fynedfa'r neuadd sy'n ddathliad o fywyd y cyfansoddwr.
Coffâd teilwng i gyfansoddwr arbennig.

No comments:

Help / Cymorth