Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.3.09

Prif Ferch Ystalyfera


Llongyfarchiadau gwresog i Glesni Euros ar ei phenodi'n Bennaeth y Merched yn Ysgol Gyfun Ystalyfera am y flwyddyn ysgol 2009-10. Mae Glesni yn ei blwyddyn gyntaf o'i chwrs Lefel A yn astudio Ieithoedd Modern.
Mae'n siwr y byddai ei thadcu, y diweddar Kendrick Lewis, yn ymfalchio'n fawr yn ei llwyddiant fel mae gweddill y teulu.

No comments:

Help / Cymorth