Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.3.09

Cwpan Coffa Len Ward


Bydd Seindorf Arian Gwaun Cae Gurwen yn cyflwyno Cwpan Coffa Len Ward yn flynyddol i'r aelod fydd wedi dangos y gwelliant mwyaf yn ystod y flwyddyn.
Leah Louise Rhys o Heol Godfrey, Brynaman Isa', dderbyniodd y cwpan eleni o law Mr Glyn Rhys Davies, Cyfarwyddwr Cerdd y seindorf. Mae Leah yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, ac mae hi, ei chwaer Hannah a'u mam Eloise yn aelodau ffyddlon o'r seindorf.

Llongyfarchiadau i Leah a phob hwyl i'r Band.

No comments:

Help / Cymorth