Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.3.09

PENBLWYDD HAPUS


Penblwydd hapus i Mrs Decima Evans o Heol y Felin, un o aelodau hynaf Capel Newydd Betws, a ddathlodd ei phenblwydd yn 90 ar Chwefror 1af. Yn y llun mae Sara Jones, un o aelodau ifancaf yr Ysgol Sul, yn cyflwyno basged o flodau iddi.

Hefyd Penblwydd hapus i Mr Meurig Evans, sydd nawr yng Nghartref Annwyl Fan, a ddathlodd ei benblwydd yn 98 ar Fawrth y 5ed. Mae ei feddwl a'r ysfa greadigol ar waith o hyd. Dyma ddau esiampl o'i waith diweddar sy'n dangos cymaint ei ddiddordeb ym mhynciau'r dydd.

Llain Gaza
Hen gynnen Ile bu'r geni — a'r ffrae
Yn ffrwydro o bobtu,
Trist yw mynwes yr Iesu
A chariad ein Ceidwad cu.
T. Llew Jones
Galwodd blant Cymru yn eglur — a'u dwyn
Yn dyner ar antur,
Popeth yn fyw ar bapur
Pob eiliad yn brofiad pur.

No comments:

Help / Cymorth