Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.3.09

PRIODAS DDIEMWNT BETTY A ROY REES


Ar Ddydd Nadolig 1948, fe unwyd Betty (Quinlan gynt) a Roy Rees mewn glan briodas yn Eglwys Glanaman, a mae nhw newydd ddathlu eu priodas ddiemwnt. Mae ganddynt chwech o blant, un-ar-ddeg o wyrion ac hefyd ddau or-wyr. Llongyfarchiadau mawr i chi eich dau ar yr achlysur arbennig hwn a gobeithio y cewch iechyd da i’r dyfodol. Ar ran cymuned Cwmaman fe rhoddwyd torch o flodau i Betty a Roy gan y Maer a’r Faeres, sef Dafydd a Mair Wyn.

No comments:

Help / Cymorth