Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.09

CYMANFA GANU BRYNAMAN

Ar Sul 29 Mawrth yng Nghapel Moriah cynhaliwyd Gymanfa Ganu Brynaman a'r Cylch, pan ddaeth capeli Presbyteraidd yr ardal a chapeli Annibynnol Brynaman at ei gilydd i ganu mawl. Cafwyd dwy oedfa yn ôl ein harfer o dan arweiniad Helen Wyn. Braf oedd gweld oriel y capel yn orlawn yn y bore ar gyfer oedfa'r plant. Y Llywydd oedd David Davies o'r Tabernacl, Glanaman, a chymerwyd at y rhannanu arweiniol gan Megan Lind a Carys Haf o Gapel Moriah a Cerys o Gapel Hermon.Cyflwynwyd dwy gân bwrpasol gan GôrYsgol Gynradd Brynaman o dan arweiniad Alison Stevenson. Mae pwyllgor y gymanfa yn ddyledus i'r ysgol a'i phennaeth Nick Jones am ddod yn flynyddol i gefnogi'r wyl.Mair Thomas (Gibea) oedd llywydd yr hwyr. Roedd y rhannau arweiniol yng ngofal Glesni Euros (Ebeneser ) a Sarah Hopkin (Gibea). Cafwyd eitemau gan ddau o ieuenctid y pentref — adroddiad gan Owain Morris (Hermon) a chân gan Rhian Wyn Thomas (Ebeneser).Yng ngeiriau’r arweinydd, roedd yn braf clywed canu pedwar llais - rhywbeth yn anffodus sy'n diflannu o'r capeli. Yr organydd gwadd oedd Allan Fewster o Langennech— sy'n feistr wrth yr offeryn ac yn hwb aruthrol i'r canu cynulleidfaol.

No comments:

Help / Cymorth